16 maj 08:30 - 17:00Hotel Birger Jarl

Ur innehållet

 • Trendspaning - Elektronisk fakturahantering och e-faktura lönsamt för alla företag men vad kan vi förvänta oss för utveckling i framtiden?
 • Kundcase - Clas Ohlson tar hjälp av digitala medarbetare
 • Trendspaning kring den digitala transformationen. Vad krävs för att bli en vinnare?
 • Den visionära ekonomifunktionen
 • Framtidens inköpsprocess
 • AI förändrar allt inom inköp- och ekonomifunktionen! Eller?
 • EFH som molntjänst eller On-premise?  – Hur skall man tänka?
 • Spendanalys – Högaktuellt ämne som ger en direkt bild över företagets inköps- och leverantörsmönster
 • Förenkla era upphandlingar och förbättra era avtal.
 • Hur ökar vi lönsamheten med ett hållbart ledarskap?
 • Vad kännetecknar lyckade EFH och e-faktura projekt i praktiken? 
 • Business Intelligence och Elektronisk Fakturahantering? Så ser möjligheterna ut.
 • Funderar företaget på att byta ut sitt befintliga EFH-system? Hur skall man tänka ?

5 SKÄL TILL VARFÖR DU INTE KAN MISSA EFH 2019

 • Ta del av de senaste trenderna och utvecklingen inom elektronisk fakturahantering
 • Få input till företagets strategiarbete kring ekonomiprocesser
 • Få tips om hur andra företag framgångsrikt har arbetat med inköp, e-faktura och elektronisk fakturahantering
 • Träffa marknadens mest efterfrågade experter och leverantörer
 • Knyta viktiga affärskontakter och träffa branschkollegor

Agenda 9.00 - 17.00 (Registrering öppnar 8.30)

Charlotte Darth
Moderator

Moderator Charlotte Darth öppnar konferensen och hälsar välkommen!

Närmare 16 000 företag i Sverige har gått över till elektronisk fakturahantering (EFH) och ännu fler står inför att starta ett införandeprojekt. Varför har EFH blivit så framgångsrikt och vad kan vi förvänta oss för utveckling de närmaste åren? Charlotte inleder konferensen EFH 2019 med att göra ett antal reflektioner över det som hänt samt en liten spaning framåt i tiden.

Charlotte Darth

Under sina 25 år inom IT-branschen har Charlotte Darth arbetat med att hjälpa företag och organisationer att effektivisera samt skapa tillväxt med hjälp av IT. Mellan åren 2011 och 2015 var Charlotte VD för ReadSoft Sverige och är ett känt ansikte i branschen. Senaste åren har hon arbetat på CGI Next, med innovation och lösningar i teknikens framkant. Hon har varit moderator för ett flertal konferenser och hon är en erfaren intervjuare och presentatör.

Läs mer

Jan Skarner
Head of Business Navigation, Clas Ohlson

Kundcase: Clas Ohlson digitaliserar processerna på ekonomiavdelningen och tar hjälp av sk digitala medarbetare (Robotics)

2016 tog Clas Ohlson ett strategiskt beslut att byta ERP och i samband med det så gjordes en utvärdering av tillgängliga EFH-lösningar på marknaden. Clas Ohlson är idag igång med en molnlösning och i denna seminariepunkt berättar Jan om deras resa. Hur de startade i England och sedan rullade ut lösningen land för land för att nu uppleva mycket positiva effekter i 5 länder. Målet framåt är inställt på full P2P, från inköp till betalning och med fler inslag av robotics för vissa repetitiva moment.

Jan Skarner


Läs mer

Rikard Olsson
Partner och Senior Managementkonsult

Den visionära ekonomifunktionen

Organisationer i dag behöver stöd av ekonomifunktionen för strategiskt beslutsfattande. Ekonomifunktionen får därmed en allt mer central roll för att säkerställa kvalitet i de affärsbeslut som leder företaget in i framtiden. Det handlar såväl om effektivitet och ordning och reda i redovisningen som analytisk och affärsmässig höjd inom controllerfunktionen. I denna seminariepunkt går vi igenom de steg som behövs för att skapa en sådan ekonomifunktion.

Rikard Olsson

Rikard Olsson är Partner och Senior Managementkonsult hos Ekan Management samt VD för Beyond Budgeting Advisory, och har en bakgrund från AstraZeneca i en rad olika controllerroller sam förändrings- och utvecklingsprojekt. Den senaste positionen var som Finance Director och medlem i R&D Finance ledningsgrupp där han ansvarade för budget-, prognos- och strategiprocess samt för rapportering till koncernnivå.

Som konsult engageras Rikard framförallt som specialist i uppdrag som omfattar utveckling av styr- och ledningsmodeller, kravställande och implementering av Affärssystem (Ekonomi- och redovisningssystem samt Beslutsstödsystem), organisering och kompetensutveckling av ledningsstödjande funktioner med tillhörande processer.

Rikard är även en efterfrågad inspirationsföreläsare inom ämnen så som Den visionära ekonomifunktionen och Beyond Budgeting

Läs mer

Talare presenteras inom kort

Elektronisk fakturahantering och e-faktura lönsamt för alla företag!

Över 16 000 företag i Sverige har gått över till elektronisk fakturahantering (EFH) och ännu fler står inför att starta ett införandeprojekt. I denna seminariepunkt kommer vi titta närmare på

 • Varför EFH har blivit så framgångsrikt?
 • Hur EFH öppnat upp för flera processer som avtal, inköp, reseräkning etc.
 • Vad kan vi förvänta oss för nyutveckling av systemen de närmaste åren?
 • Hur lyckas man med e-fakturor och vad bör man tänka på?

Läs mer

Talare presenteras inom kort

Trendspaning kring den digitala transformationen - Vad krävs för att bli en vinnare i det digitala landskapet?

Mötesplatserna mellan företagets interna och externa kunder förändras snabbt. De fragmenteras men blir alltmer sammanknutna. Morgondagens affärer sker på en mängd olika plattformar 24 timmar om dygnet. Nu gäller det att inte bara överleva utan att bli en vinnare. Vad är det då som karakteriserar en vinnare? Enligt flera undersökningar visar det sig att relativt många beslut om digitala satsningar fattas på magkänsla och av rädsla att halka efter. I denna seminariepunkt tittar vi lite närmare på vad som skiljer vinnare från förlorare och samtidigt ges tips och råd för att just ditt företag skall spela på den vinnande sidan

Talare presenteras inom kort


Läs mer

Thomas Holmström
Domänansvarig inom Digital services på Marginalen bank

Kundcase: Digitala medarbetare, teknisk integration, riskreducering och regel efterlevnad.

Marginalen Bank har verkat som Bank sedan 2010 och skapar tid och möjligheter för människor och företag att utvecklas genom att vi förenklar deras vardag. Som online bank verkar vi i en teknisk kontext definierad av höga krav och snabba förändringar. Vi behöver möta kunders önskemål om tjänster och produkter lika väl som regelverkens krav på säkerhet och integration.

2018 tog Marginalen nya steg inom teknologin genom att introducera Robot process automation, RPA. Målet är att digitala medarbetare skall kunna arbeta med repetitiva standardiserade processer med strukturerad data helt automatiserat. Fördelarna är många, handläggare slipper monotona och tidskrävande arbetsuppgifter, system kan integreras utan dyra moduler, risken för fel reduceras och Banken behåller sin regelefterlevnad. Det finns även utmaningar med den nya tekniken, utvecklingstiden är kort, men slutresultatet blir aldrig bättre än det förarbetet lägger grunden för. Hur ändrar man arbetsformer och vad behövs för att möta agila arbetsmetoder och ny teknik?

Automatiserade processer har funnits länge men att göra det i en plattform är det nya. Att utveckla och underhålla processer i en och samma plattform istället för i utspridda macron, batchjobb och AT kommandon i operativsystem gör att system förvaltningen kan hållas ihop, förenklas och göras mer kostnadseffektiv.

Thomas Holmström

Thomas Holmström Domänansvarig inom Digital services på Marginalen bank, har arbetat på banken sedan 2017 och har lång erfarenhet inom Print, skanning, arkivering och efaktura. 2018 påbörjade Marginalen bank resan inom RPA och arbetet fortsätter att accelerera.

Läs mer

Talare presenteras inom kort

Spendanalys – Högaktuellt ämne som ger en direkt bild över företagets inköps- och leverantörsmönster.

Många företag har kommit en bra bit i sitt nyttjande av sitt EFH-system och nästa steg innan man satsar på ett strategiskt inköpssystem är att börja göra spendanalyser. Det som skiljer spendanalysen från ett traditionellt ekonomiperspektiv är att den skär genom hela bolaget och visar inköps- och leverantörsmönster oavsett bolag, kostnadsställe, lokalisering och land. Detta leder till att möjligheter, som tidigare varit dolda, uppdagas. I denna seminarepunkt tittar vi närmare på spendanalys och vilka möjligheter det kan ge ditt företag

Talare presenteras inom kort


Läs mer

Hannes Dernehl
Entrepreneur. Founder at Tendium

Artificiell intelligens förändrar allt inom inköp och ekonomifunktionen! Eller?

Självkörande bilar och intelligenta robotar. Nyss var det science fiction-fantasier, nu förändras vår vardag och våra förväntningar på tekniken. Nya frågor föds, kan maskinerna bli medvetna om sig själva, kan de tänka? Kan de på  sikt bli en fara för oss?

AI är inget nytt fenomen inom inköp och redovisning då smarta program har ersatt delar av det manuella redovisningsarbetet. Den här trenden kommer fortsätta. Även om AI har enorm potential så är vi långt ifrån en verklighet där datorerna tar över, speciellt när det kommer till kritiskt, kreativt och analytiskt tänkande. Istället kommer arbetsuppgifterna för framtidens inköp och ekonomifunktioner vara annorlunda. I denna seminariepunkt tittar vi närmare på AIs möjligheter.

Läs mer

Daniel Wihlborg
Business Developer

Så här kan man få en bättre överblick och enklare hantering av företagets löpande avtal.

Vanliga produkter att leasa är kaffemaskiner, kopiatorer, datorer och annan typ av kontorsutrustning. Ofta leasar man flera produkter till olika avdelningar på arbetsplatsen. Tid och rutiner för kontroll av avtalen för produkter och tjänster finns sällan. Ofta ser avtalstiden, räntan, priset, månadskostnaderna och restvärdet olika ut från avtal till avtal. Det gör det svårt för företag att skapa sig en enhetlig bild av vad de får ut av priset de betalar.¨

I denna seminariepunkt får vi en inblick i hur man kan arbeta med

 • Avtalsanalys
 • Varningsfunktioner för bla. Förlängning och omförhandling
 • K3 & IFRS bokföringsrapporter
 • Upphandling av produkter, service och tjänster (ex. kopiatorer, kaffemaskiner, bilar, telefoni, finansiering m.m.)

  Läs mer

  Talare presenteras inom kort

  EFH som molntjänst eller On-premise? – Hur skall man tänka?

  Framtidens lösningar för elektronisk fakturahantering är byggda för molnet. Med en mängd styrkor och fördelar. Samtidigt kan det finnas frågor att räta ut innan man tar beslutet att hantera verksamhetens fakturor i molnet. Vågar vi hantera våra fakturor i molnet? Är det svårt att komma igång? Är det krångligt? Vilka fördelar finns med molnet? Hur gör vi när våra behov ändras? Är det kostnadseffektivt? Är det säkert? 

  Talare presenteras inom kort


  Läs mer

  Therese Nicander
  Business Development Manager, Accountor Finago

  Kundcase: Skicka alla dina fakturor elektroniskt från dag 1. Men hur enkelt är det och vad skall man tänka på?

  Idag går samhället mer och mer åt att skicka e-fakturor. Det sparar både tid, pengar och miljö. Att utfärda pappersfakturor är en intensiv, manuell process med höga kostnader och låg effektivitet. Misstag och förseningar är vanligt vilket orsakar flaskhalsar och försenade betalningar.  Accountor Finago ville ge sig själv och sina kunder möjligheten att skicka och ta emot e-fakturor direkt till affärssystemet. Man tittade på olika lösningar och i denna seminariepunkt får vi veta mera om den lösning som implementerades och vilka utmaningar och möjligheter som dykt upp under resan

  Läs mer

  Talare presenteras inom kort

  Business Intelligence, Inköpsanalys och Elektronisk Fakturahantering? Så ser möjligheterna ut?

  I dagens ekonomiska klimat begränsar företag sina investeringar och fokuserar på att sänka sina kostnader istället för att spendera på ett ökat värdeskapande. Sen råder en allmän begreppsförvirring – analys, BI, Big Data, vad är det egentligen? Detta har resulterat i en långsam spridning, många pratar om BI men få företag har implementerat det fullt ut.

  I  denna seminariepunkt ser vi över möjligheterna för användarna att aktivt hantera nyckeltal, upptäcka problem, identifiera orsakerna och vidta åtgärder inom hela inköp-till-betalningsprocessen.

  Läs mer

  Talare presenteras inom kort

  Framtidens inköpsprocess

  Att den digitala transformationen kommer påverka inköpsorganisationerna är nog alla överens om men hur kommer en modern inköpsorganisation att arbeta inom fem eller tio år? Hur ska inköpsorganisationerna förbereda sig? Är leverantörerna rustade för att möta förändringarna inom digitala processer? Har de resurser och kompetens för att införa maskininlärning och AI i sina system? Frågorna är många och i denna seminariepunkt reder vi ut begreppen.

  Läs mer

  Marie-Louise Ankersjö & Joachim Andersson, Palette

  När är det dags att byta system?

  Vi träffar ofta företag som har använt sina fakturahanteringssystem i många år och är förhållandevis nöjda med det. Men var går brytpunkten för när fördelarna med ett nytt system överväger insatsen för att byta? Under seminariet belyser vi:

  Frågor du kan ställa dig för att ta reda på när det är dags att byta system

  • Hur du utvärderar nya system och förändring av processer
  • Val av system och leverantör för dagens och framtida behov
  • Fallgropar och framgångsfaktorer under utbytesprojektet

   Palette har framgångsrikt drivit fler än 1000 projekt och det senaste året har vi bl.a. genomfört ett par mycket omfattande och lyckade P2P-projekt.

   Läs mer

   Maria Hult & Joachim Andersson, Palette

   Strävan efter 100% automation och vägen dit

   Många företag strävar efter ökad automation och ofta är potentialen inom Purchase to Pay stor men samtidigt är utmaningarna många. Av den anledningen är det långt ifrån alla företag som lyckas. Under seminariet kommer vi att ge vår bild av hur framgångsrika företag gått tillväga men också resonera om hur och varför vissa satsningar aldrig kommer i mål.

   • Vilka processer automatiseras med framgång och varför är andra svåra?
   • Minimering av fakturahanteringen genom attest av inköp och avtal, hur går det till?
   • Tidsvinster och besparing, hur kan du räkna på det?

    Vi varvar teori med praktik och visar hur automatisering av inköp, beställningar och avtal ser ut i Palette

    Läs mer

    Kontakta oss

    Patrik Fältman
    patrik.faltman@faltmans.com

    Patrik har 20 års erfarenhet av lösningar och projekt inom inköp, elektronisk fakturahantering och e-faktura. Patrik har arbetat både nationellt och internationellt med dessa frågor i ledande roller på företag som ReadSoft och Momentum.

    Lars Frick
    lars.frick@inspectum.se

    Lars har arbetat med elektronisk fakturahantering (EFH) sedan 1998 på företag som Arrowhead och Basware. Sedan 2004 driver Lars företaget Inspectum som bland annat bevakar marknadsutvecklingen inom EFH och av e-faktura.