16 maj 08:30 - 17:00Hotel Birger Jarl

Ur innehållet

 • Elektronisk fakturahantering och e-faktura lönsamt för alla företag men vad kan vi förvänta oss för utveckling i framtiden?
 • Trendspaning - EFH och den digitala transformationen. Vad krävs för att bli en vinnare?
 • EFH som molntjänst eller On-premise?  – Hur skall man tänka?
 • Spendanalys – Högaktuellt ämne som ger en direkt bild över företagets inköps- och leverantörsmönster
 • Den visionära ekonomifunktionen
 • Hur är det med ordningen på dokumenten i er organisation?
 • Förenkla era upphandlingar och förbättra era avtal.
 • I framtiden har alla arbetslag digitala medarbetare  (Robotar) och så här kan de hjälpa till.
 • Stora vinster genom att arbeta aktivt med inköp.
 • Vad kännetecknar lyckade EFH och e-faktura projekt i praktiken? 
 • Business Intelligence och Elektronisk Fakturahantering? Så ser möjligheterna ut.
 • Funderar företaget på att byta ut sitt befintliga EFH-system? Hur skall man tänka ?

Ladda ned agendan för EFH 2018. Agendan för EFH 2019 presenteras inom kort.

5 SKÄL TILL VARFÖR DU INTE KAN MISSA EFH 2019

 • Ta del av de senaste trenderna och utvecklingen inom elektronisk fakturahantering
 • Få input till företagets strategiarbete kring ekonomiprocesser
 • Få tips om hur andra företag framgångsrikt har arbetat med e-faktura och     elektronisk fakturahantering
 • Träffa marknadens mest efterfrågade experter och leverantörer
 • Knyta viktiga affärskontakter och träffa branschkollegor

Ladda ned agendan för EFH 2018. Agendan för EFH 2019 presenteras inom kort.

Agenda 9.00 - 17.00 (Registrering öppnar 8.30)

Charlotte Darth
Moderator

Moderator Charlotte Darth öppnar konferensen och hälsar välkommen!

Närmare 16 000 företag i Sverige har gått över till elektronisk fakturahantering (EFH) och ännu fler står inför att starta ett införandeprojekt. Varför har EFH blivit så framgångsrikt och vad kan vi förvänta oss för utveckling de närmaste åren? Charlotte inleder konferensen EFH 2019 med att göra ett antal reflektioner över det som hänt samt en liten spaning framåt i tiden.

Charlotte Darth

Mellan åren 2011 och 2015 var Charlotte VD för ReadSoft Sverige och är ett känt ansikte i branschen. Idag är Charlotte verksam som Vice President för CGI:s Emerging Technology-enhet, där hon arbetar med innovation och digital transformation, dvs hjälper företag att utveckla lönsamma affärer och skapa tillväxt med hjälp av de senaste teknikerna på marknaden. Hon har varit moderator för ett flertal konferenser och med sin bakgrund inom marknadsföring och försäljning är hon en erfaren intervjuare och presentatör.”

Ladda ned agendan

Läs mer

Talare presenteras inom kort

Trendspaning kring EFH och den digitala transformationen - Vad krävs för att bli en vinnare i det digitala landskapet?

Mötesplatserna mellan företagets interna och externa kunder förändras snabbt. De fragmenteras men blir alltmer sammanknutna. Morgondagens affärer sker på en mängd olika plattformar 24 timmar om dygnet. Nu gäller det att inte bara överleva utan att bli en vinnare. Vad är det då som karakteriserar en vinnare? Enligt flera undersökningar visar det sig att relativt många beslut om digitala satsningar fattas på magkänsla och av rädsla att halka efter. I denna seminariepunkt tittar vi lite närmare på vad som skiljer vinnare från förlorare och samtidigt ges tips och råd för att just ditt företag skall spela på den vinnande sidan

Talare presenteras inom kort


Läs mer

Jan Skarner
Inköpschef, Clas Ohlson

Clas Ohlson digitaliserar processerna på ekonomiavdelningen och tar hjälp av sk digitala medarbetare (Robotics)

2016 tog Clas Ohlson ett strategiskt beslut att byta ERP och i samband med det så gjordes en utvärdering av tillgängliga EFH-lösningar på marknaden. Clas Ohlson är idag igång med Palette Softwares molnlösning och i denna seminariepunkt

berättar Jan om deras resa. Hur de startade i England och sedan rullade ut lösningen land för land för att nu uppleva mycket positiva effekter i 5 länder. Målet framåt är inställt på full P2P, från inköp till betalning och med fler inslag av robotics för vissa repetitiva moment.

Jan Skarner


Läs mer

Talare presenteras inom kort

Spendanalys – Högaktuellt ämne som ger en direkt bild över företagets inköps- och leverantörsmönster.

Många företag har kommit en bra bit i sitt nyttjande av sitt EFH-system och nästa steg innan man satsar på ett strategiskt inköpssystem är att börja göra spendanalyser. Det som skiljer spendanalysen från ett traditionellt ekonomiperspektiv är att den skär genom hela bolaget och visar inköps- och leverantörsmönster oavsett bolag, kostnadsställe, lokalisering och land. Detta leder till att möjligheter, som tidigare varit dolda, uppdagas. I denna seminarepunkt tittar vi närmare på spendanalys och vilka möjligheter det kan ge ditt företag

Talare presenteras inom kort


Läs mer

Talare presenteras inom kort

Den visionära ekonomifunktionen

Organisationer i dag behöver stöd av ekonomifunktionen för strategiskt beslutsfattande. Ekonomifunktionen får därmed en allt mer central roll för att säkerställa kvalitet i de affärsbeslut som leder företaget in i framtiden. Det handlar såväl om effektivitet och ordning och reda i redovisningen som analytisk och affärsmässig höjd inom controllerfunktionen. I denna seminariepunkt går vi igenom de steg som behövs för att skapa en sådan ekonomifunktion.

Läs mer

Talare presenteras inom kort

Så här kan man få en bättre överblick och enklare hantering av företagets avtal för indirekt material.

Vanliga produkter att leasa är kaffemaskiner, kopiatorer, datorer och annan typ av kontorsutrustning. Ofta leasar man flera produkter till olika avdelningar på arbetsplatsen. Tid och rutiner för kontroll av avtalen för produkter och tjänster finns sällan. Ofta ser avtalstiden, räntan, priset, månadskostnaderna och restvärdet olika ut från avtal till avtal. Det gör det svårt för företag att skapa sig en enhetlig bild av vad de får ut av priset de betalar.¨

I denna seminariepunkt får vi en inblick i hur man kan arbeta med

 • Avtalsanalys
  Varningsfunktioner för bla. Förlängning och omförhandling
  K3 & IFRS bokföringsrapporter
  Upphandling av produkter, service och tjänster (ex. kopiatorer, kaffemaskiner, bilar, telefoni, finansiering m.m.)

Läs mer

Talare presenteras inom kort

EFH som molntjänst eller On-premise? – Hur skall man tänka?

Framtidens lösningar för elektronisk fakturahantering är byggda för molnet. Med en mängd styrkor och fördelar. Samtidigt kan det finnas frågor att räta ut innan man tar beslutet att hantera verksamhetens fakturor i molnet. Vågar vi hantera våra fakturor i molnet? Är det svårt att komma igång? Är det krångligt? Vilka fördelar finns med molnet? Hur gör vi när våra behov ändras? Är det kostnadseffektivt? Är det säkert? 

Talare presenteras inom kort


Läs mer

Talare presenteras inom kort

Hur kan Robotic Process Automation (RPA) ta dina ekonomiprocesser till nästa nivå?

I denna seminariepunkt ser vi över hur vi kan ta fakturahantering till nästa nivå för ökad automatisering, effektivitet och kontroll och få en inblick i hur man kan automatisera och processa hela fakturaflödet inklusive e-faktura. 

Läs mer

Talare presenteras inom kort

Skicka alla dina fakturor elektroniskt från dag 1. Men hur enkelt är det och vad skall man tänka på?

Idag går samhället mer och mer åt att skicka e-fakturor. Det sparar både tid, pengar och miljö. Du känner säkert igen problemet – att utfärda pappersfakturor är en intensiv, manuell process med höga kostnader och låg effektivitet. Misstag och förseningar är vanligt vilket orsakar flaskhalsar och försenade betalningar. Men e-fakturor kan snabbt lösa de här problemen och minska arbetsinsatsen och kostnaden. I denna seminariepunkt ser vi över möjligheterna med att fakturera elektroniskt. Vilka nätverk som finns och hur man lättast kommer igång.

Läs mer

Talare presenteras inom kort

Business Intelligence, Inköpsanalys och Elektronisk Fakturahantering? Så ser möjligheterna ut?

I dagens ekonomiska klimat begränsar företag sina investeringar och fokuserar på att sänka sina kostnader istället för att spendera på ett ökat värdeskapande. Sen råder en allmän begreppsförvirring – analys, BI, Big Data, vad är det egentligen? Detta har resulterat i en långsam spridning, många pratar om BI men få företag har implementerat det fullt ut.

I  denna seminariepunkt ser vi över möjligheterna för användarna att aktivt hantera nyckeltal, upptäcka problem, identifiera orsakerna och vidta åtgärder inom hela inköp-till-betalningsprocessen.

Läs mer

Kontakta oss

Patrik Fältman
patrik.faltman@faltmans.com

Patrik har 20 års erfarenhet av lösningar och projekt inom inköp, elektronisk fakturahantering och e-faktura. Patrik har arbetat både nationellt och internationellt med dessa frågor i ledande roller på företag som ReadSoft och Momentum.

Lars Frick
lars.frick@inspectum.se

Lars har arbetat med elektronisk fakturahantering (EFH) sedan 1998 på företag som Arrowhead och Basware. Sedan 2004 driver Lars företaget Inspectum som bland annat bevakar marknadsutvecklingen inom EFH och av e-faktura.