16 maj 08:30 - 17:00Hotel Birger Jarl

Ur innehållet

 • Trendspaning - Elektronisk fakturahantering och e-faktura lönsamt för alla företag men vad kan vi förvänta oss för utveckling i framtiden?
 • Kundcase - Clas Ohlson tar hjälp av digitala medarbetare
 • Trendspaning kring den digitala transformationen. Vad krävs för att bli en vinnare?
 • Den visionära ekonomifunktionen
 • Framtidens inköpsprocess
 • AI förändrar allt inom inköp- och ekonomifunktionen! Eller?
 • EFH som molntjänst eller On-premise?  – Hur skall man tänka?
 • Spendanalys – Högaktuellt ämne som ger en direkt bild över företagets inköps- och leverantörsmönster
 • Förenkla era upphandlingar och förbättra era avtal.
 • Hur ökar vi lönsamheten med ett hållbart ledarskap?
 • Vad kännetecknar lyckade EFH och e-faktura projekt i praktiken? 
 • Business Intelligence och Elektronisk Fakturahantering? Så ser möjligheterna ut.
 • Funderar företaget på att byta ut sitt befintliga EFH-system? Hur skall man tänka ?

5 SKÄL TILL VARFÖR DU INTE KAN MISSA EFH 2019

 • Ta del av de senaste trenderna och utvecklingen inom elektronisk fakturahantering
 • Få input till företagets strategiarbete kring ekonomiprocesser
 • Få tips om hur andra företag framgångsrikt har arbetat med inköp, e-faktura och elektronisk fakturahantering
 • Träffa marknadens mest efterfrågade experter och leverantörer
 • Knyta viktiga affärskontakter och träffa branschkollegor

Agenda 9.00 - 17.00 (Registrering öppnar 8.30)

Charlotte Darth
Moderator

Moderator Charlotte Darth öppnar konferensen och hälsar välkommen!

Närmare 16 000 företag i Sverige har gått över till elektronisk fakturahantering (EFH) och ännu fler står inför att starta ett införandeprojekt. Varför har EFH blivit så framgångsrikt och vad kan vi förvänta oss för utveckling de närmaste åren? Charlotte inleder konferensen EFH 2019 med att göra ett antal reflektioner över det som hänt samt en liten spaning framåt i tiden.

Charlotte Darth

Mellan åren 2011 och 2015 var Charlotte VD för ReadSoft Sverige och är ett känt ansikte i branschen. Idag är Charlotte verksam som Vice President för CGI:s Emerging Technology-enhet, där hon arbetar med innovation och digital transformation, dvs hjälper företag att utveckla lönsamma affärer och skapa tillväxt med hjälp av de senaste teknikerna på marknaden. Hon har varit moderator för ett flertal konferenser och med sin bakgrund inom marknadsföring och försäljning är hon en erfaren intervjuare och presentatör.”

Ladda ned agendan

Läs mer

Jan Skarner
Inköpschef, Clas Ohlson

Clas Ohlson digitaliserar processerna på ekonomiavdelningen och tar hjälp av sk digitala medarbetare (Robotics)

2016 tog Clas Ohlson ett strategiskt beslut att byta ERP och i samband med det så gjordes en utvärdering av tillgängliga EFH-lösningar på marknaden. Clas Ohlson är idag igång med en molnlösning och i denna seminariepunkt berättar Jan om deras resa. Hur de startade i England och sedan rullade ut lösningen land för land för att nu uppleva mycket positiva effekter i 5 länder. Målet framåt är inställt på full P2P, från inköp till betalning och med fler inslag av robotics för vissa repetitiva moment.

Jan Skarner


Läs mer

Rikard Olsson
Partner och Senior Managementkonsult

Den visionära ekonomifunktionen

Organisationer i dag behöver stöd av ekonomifunktionen för strategiskt beslutsfattande. Ekonomifunktionen får därmed en allt mer central roll för att säkerställa kvalitet i de affärsbeslut som leder företaget in i framtiden. Det handlar såväl om effektivitet och ordning och reda i redovisningen som analytisk och affärsmässig höjd inom controllerfunktionen. I denna seminariepunkt går vi igenom de steg som behövs för att skapa en sådan ekonomifunktion.

Rikard Olsson

Rikard Olsson är Partner och Senior Managementkonsult hos Ekan Management samt VD för Beyond Budgeting Advisory, och har en bakgrund från AstraZeneca i en rad olika controllerroller sam förändrings- och utvecklingsprojekt. Den senaste positionen var som Finance Director och medlem i R&D Finance ledningsgrupp där han ansvarade för budget-, prognos- och strategiprocess samt för rapportering till koncernnivå.

Som konsult engageras Rikard framförallt som specialist i uppdrag som omfattar utveckling av styr- och ledningsmodeller, kravställande och implementering av Affärssystem (Ekonomi- och redovisningssystem samt Beslutsstödsystem), organisering och kompetensutveckling av ledningsstödjande funktioner med tillhörande processer.

Rikard är även en efterfrågad inspirationsföreläsare inom ämnen så som Den visionära ekonomifunktionen och Beyond Budgeting

Läs mer

Talare presenteras inom kort

Elektronisk fakturahantering och e-faktura lönsamt för alla företag!

Över 16 000 företag i Sverige har gått över till elektronisk fakturahantering (EFH) och ännu fler står inför att starta ett införandeprojekt. I denna seminariepunkt kommer vi titta närmare på

 • Varför EFH har blivit så framgångsrikt?
 • Hur EFH öppnat upp för flera processer som avtal, inköp, reseräkning etc.
 • Vad kan vi förvänta oss för nyutveckling av systemen de närmaste åren?
 • Hur lyckas man med e-fakturor och vad bör man tänka på?

Läs mer

Talare presenteras inom kort

Trendspaning kring den digitala transformationen - Vad krävs för att bli en vinnare i det digitala landskapet?

Mötesplatserna mellan företagets interna och externa kunder förändras snabbt. De fragmenteras men blir alltmer sammanknutna. Morgondagens affärer sker på en mängd olika plattformar 24 timmar om dygnet. Nu gäller det att inte bara överleva utan att bli en vinnare. Vad är det då som karakteriserar en vinnare? Enligt flera undersökningar visar det sig att relativt många beslut om digitala satsningar fattas på magkänsla och av rädsla att halka efter. I denna seminariepunkt tittar vi lite närmare på vad som skiljer vinnare från förlorare och samtidigt ges tips och råd för att just ditt företag skall spela på den vinnande sidan

Talare presenteras inom kort


Läs mer

Talare presenteras inom kort

Spendanalys – Högaktuellt ämne som ger en direkt bild över företagets inköps- och leverantörsmönster.

Många företag har kommit en bra bit i sitt nyttjande av sitt EFH-system och nästa steg innan man satsar på ett strategiskt inköpssystem är att börja göra spendanalyser. Det som skiljer spendanalysen från ett traditionellt ekonomiperspektiv är att den skär genom hela bolaget och visar inköps- och leverantörsmönster oavsett bolag, kostnadsställe, lokalisering och land. Detta leder till att möjligheter, som tidigare varit dolda, uppdagas. I denna seminarepunkt tittar vi närmare på spendanalys och vilka möjligheter det kan ge ditt företag

Talare presenteras inom kort


Läs mer

Talare presenteras inom kort

Artificiell intelligens förändrar allt inom inköp och ekonomifunktionen! Eller?

Självkörande bilar och intelligenta robotar. Nyss var det science fiction-fantasier, nu förändras vår vardag och våra förväntningar på tekniken. Nya frågor föds, kan maskinerna bli medvetna om sig själva, kan de tänka? Kan de på  sikt bli en fara för oss?

AI är inget nytt fenomen inom inköp och redovisning då smarta program har ersatt delar av det manuella redovisningsarbetet. Den här trenden kommer fortsätta. Även om AI har enorm potential så är vi långt ifrån en verklighet där datorerna tar över, speciellt när det kommer till kritiskt, kreativt och analytiskt tänkande. Istället kommer arbetsuppgifterna för framtidens inköp och ekonomifunktioner vara annorlunda. I denna seminariepunkt tittar vi närmare på AIs möjligheter.

Läs mer

Talare presenteras inom kort

Så här kan man få en bättre överblick och enklare hantering av företagets avtal för indirekt material.

Vanliga produkter att leasa är kaffemaskiner, kopiatorer, datorer och annan typ av kontorsutrustning. Ofta leasar man flera produkter till olika avdelningar på arbetsplatsen. Tid och rutiner för kontroll av avtalen för produkter och tjänster finns sällan. Ofta ser avtalstiden, räntan, priset, månadskostnaderna och restvärdet olika ut från avtal till avtal. Det gör det svårt för företag att skapa sig en enhetlig bild av vad de får ut av priset de betalar.¨

I denna seminariepunkt får vi en inblick i hur man kan arbeta med

 • Avtalsanalys
  Varningsfunktioner för bla. Förlängning och omförhandling
  K3 & IFRS bokföringsrapporter
  Upphandling av produkter, service och tjänster (ex. kopiatorer, kaffemaskiner, bilar, telefoni, finansiering m.m.)

Läs mer

Talare presenteras inom kort

EFH som molntjänst eller On-premise? – Hur skall man tänka?

Framtidens lösningar för elektronisk fakturahantering är byggda för molnet. Med en mängd styrkor och fördelar. Samtidigt kan det finnas frågor att räta ut innan man tar beslutet att hantera verksamhetens fakturor i molnet. Vågar vi hantera våra fakturor i molnet? Är det svårt att komma igång? Är det krångligt? Vilka fördelar finns med molnet? Hur gör vi när våra behov ändras? Är det kostnadseffektivt? Är det säkert? 

Talare presenteras inom kort


Läs mer

Talare presenteras inom kort

Hur kan Robotic Process Automation (RPA) ta dina ekonomiprocesser till nästa nivå?

I denna seminariepunkt ser vi över hur vi kan ta ekonomiprocesserna till nästa nivå för ökad automatisering, effektivitet och kontroll och få en inblick i hur man kan automatisera och processa hela flödet från inköp, elektrtonisk fakturahantering till betalning. 

Läs mer

Talare presenteras inom kort

Skicka alla dina fakturor elektroniskt från dag 1. Men hur enkelt är det och vad skall man tänka på?

Idag går samhället mer och mer åt att skicka e-fakturor. Det sparar både tid, pengar och miljö. Du känner säkert igen problemet – att utfärda pappersfakturor är en intensiv, manuell process med höga kostnader och låg effektivitet. Misstag och förseningar är vanligt vilket orsakar flaskhalsar och försenade betalningar. Men e-fakturor kan snabbt lösa de här problemen och minska arbetsinsatsen och kostnaden. I denna seminariepunkt ser vi över möjligheterna med att fakturera elektroniskt. Vilka nätverk som finns och hur man lättast kommer igång.

Läs mer

Talare presenteras inom kort

Business Intelligence, Inköpsanalys och Elektronisk Fakturahantering? Så ser möjligheterna ut?

I dagens ekonomiska klimat begränsar företag sina investeringar och fokuserar på att sänka sina kostnader istället för att spendera på ett ökat värdeskapande. Sen råder en allmän begreppsförvirring – analys, BI, Big Data, vad är det egentligen? Detta har resulterat i en långsam spridning, många pratar om BI men få företag har implementerat det fullt ut.

I  denna seminariepunkt ser vi över möjligheterna för användarna att aktivt hantera nyckeltal, upptäcka problem, identifiera orsakerna och vidta åtgärder inom hela inköp-till-betalningsprocessen.

Läs mer

Talare presenteras inom kort

Hur ökar vi lönsamheten med ett hållbart ledarskap?

Du som ekonom/ledare har en viktig roll att spela i en snabb föränderlig och digitaliserad värld. Genom att vara nyfiken, ligga ett steg framför och tänka utanför boxen kan du öka lönsamheten och den humanitära hållbarheten. Hur kan man som ekonom/ledare ställa krav på resten av organisationen för att öka produktiviteten och effektiviteten? Hur kan man gasa och bromsa utan att tappa farten i verksamheten? I denna seminariepunkt ges konkreta tips på hur du kan ta din roll ett steg längre - mer tid, mer energi och mer nytta för hela verksamheten

Läs mer

Talare presenteras inom kort

Framtidens inköpsprocess

Att den digitala transformationen kommer påverka inköpsorganisationerna är nog alla överens om men hur kommer en modern inköpsorganisation att arbeta inom fem eller tio år? Hur ska inköpsorganisationerna förbereda sig? Är leverantörerna rustade för att möta förändringarna inom digitala processer? Har de resurser och kompetens för att införa maskininlärning och AI i sina system? Frågorna är många och i denna seminariepunkt reder vi ut begreppen.

Läs mer

Talare presenteras inom kort

Funderar företaget på att byta ut sitt befintliga EFH-system? Hur skall man tänka och vilka utmaningar finns?

EFH-systemen har under årens lopp utvecklats olika beroende på vilken EFH-leverantör företaget har valt. I vissa skeden kanske företaget ställs inför ett vägval. Det gamla systemet stödjer kanske inte de nya ekonomiprocesserna och IT-strategierna. Är det dags för en större versionsuppgradering eller plattformsbyte? Eller skall företaget titta på ett helt nytt system? Oavsett så behöver man sätta upp en tydlig kravspecifikation för vad man vill få ut av det nya systemet. I denna seminariepunkt går vi igenom vad man skall tänka på beträffande

 • •större versionsuppgraderingar och eventuella plattformsbyten.
 • •upphandling av ett helt nytt system.

Läs mer

Kontakta oss

Patrik Fältman
patrik.faltman@faltmans.com

Patrik har 20 års erfarenhet av lösningar och projekt inom inköp, elektronisk fakturahantering och e-faktura. Patrik har arbetat både nationellt och internationellt med dessa frågor i ledande roller på företag som ReadSoft och Momentum.

Lars Frick
lars.frick@inspectum.se

Lars har arbetat med elektronisk fakturahantering (EFH) sedan 1998 på företag som Arrowhead och Basware. Sedan 2004 driver Lars företaget Inspectum som bland annat bevakar marknadsutvecklingen inom EFH och av e-faktura.