Registrera dig nu

16 maj 2019 08:30-17:00Hotel Birger Jarl

Ur innehållet

 • Trendspaning - Elektronisk fakturahantering och e-faktura lönsamt för alla företag men vad kan vi förvänta oss för utveckling i framtiden?
 • Kundcase - Clas Ohlson tar hjälp av digitala medarbetare
 • Den visionära ekonomifunktionen
 • AI förändrar allt inom inköp- och ekonomifunktionen! 
 • Så knyter du ihop hela processen - från inköp till betalning.
 • EFH som molntjänst eller On-premise?  – Hur skall man tänka?
 • Spendanalys – Högaktuellt ämne som ger en direkt bild över företagets inköps- och leverantörsmönster
 • Förenkla era upphandlingar och förbättra era avtal.
 • Fakturaframtiden! -  eller snarare framtiden för all leverantörsreskontra
 • Vad kännetecknar lyckade EFH och e-faktura projekt i praktiken? 
 • Funderar företaget på att byta ut sitt befintliga EFH-system? Hur skall man tänka ?

5 SKÄL TILL VARFÖR DU INTE KAN MISSA EFH 2019

 • Ta del av de senaste trenderna och utvecklingen inom elektronisk fakturahantering
 • Få input till företagets strategiarbete kring ekonomiprocesser
 • Få tips om hur andra företag framgångsrikt har arbetat med inköp, e-faktura och elektronisk fakturahantering
 • Träffa marknadens mest efterfrågade experter och leverantörer
 • Knyta viktiga affärskontakter och träffa branschkollegor

Registrera dig nu

Agenda 9.00 - 17.00 (Registrering öppnar 8.30)

Charlotte Darth
Moderator

9.00-9.15 Moderator Charlotte Darth öppnar konferensen och hälsar välkommen!

Närmare 16 000 företag i Sverige har gått över till elektronisk fakturahantering (EFH) och ännu fler står inför att starta ett införandeprojekt. Varför har EFH blivit så framgångsrikt och vad kan vi förvänta oss för utveckling de närmaste åren? Charlotte inleder konferensen EFH 2019 med att göra ett antal reflektioner över det som hänt samt en liten spaning framåt i tiden.

Charlotte Darth

Under sina 25 år inom IT-branschen har Charlotte Darth arbetat med att hjälpa företag och organisationer att effektivisera samt skapa tillväxt med hjälp av IT. Mellan åren 2011 och 2015 var Charlotte VD för ReadSoft Sverige och är ett känt ansikte i branschen. Senaste åren har hon arbetat på CGI Next, med innovation och lösningar i teknikens framkant. Hon har varit moderator för ett flertal konferenser och hon är en erfaren intervjuare och presentatör.

Läs mer

Rikard Olsson
Partner och Senior Managementkonsult

9.15-9.45 Den visionära ekonomifunktionen

Organisationer i dag behöver stöd av ekonomifunktionen för strategiskt beslutsfattande. Ekonomifunktionen får därmed en allt mer central roll för att säkerställa kvalitet i de affärsbeslut som leder företaget in i framtiden. Det handlar såväl om effektivitet och ordning och reda i redovisningen som analytisk och affärsmässig höjd inom controllerfunktionen. I denna seminariepunkt går vi igenom de steg som behövs för att skapa en sådan ekonomifunktion.

Rikard Olsson

Rikard Olsson är Partner och Senior Managementkonsult hos Ekan Management samt VD för Beyond Budgeting Advisory, och har en bakgrund från AstraZeneca i en rad olika controllerroller sam förändrings- och utvecklingsprojekt. Den senaste positionen var som Finance Director och medlem i R&D Finance ledningsgrupp där han ansvarade för budget-, prognos- och strategiprocess samt för rapportering till koncernnivå.

Som konsult engageras Rikard framförallt som specialist i uppdrag som omfattar utveckling av styr- och ledningsmodeller, kravställande och implementering av Affärssystem (Ekonomi- och redovisningssystem samt Beslutsstödsystem), organisering och kompetensutveckling av ledningsstödjande funktioner med tillhörande processer.

Rikard är även en efterfrågad inspirationsföreläsare inom ämnen så som Den visionära ekonomifunktionen och Beyond Budgeting

Läs mer

Jan Skarner
Head of Business Navigation, Clas Ohlson

9.45-10.15 Kundcase: Clas Ohlson digitaliserar processerna på ekonomiavdelningen och tar hjälp av sk digitala medarbetare (Robotics)

2016 tog Clas Ohlson ett strategiskt beslut att byta ERP och i samband med det så gjordes en utvärdering av tillgängliga EFH-lösningar på marknaden. Clas Ohlson är idag igång med en molnlösning och i denna seminariepunkt berättar Jan om deras resa. Hur de startade i England och sedan rullade ut lösningen land för land för att nu uppleva mycket positiva effekter i 5 länder. Målet framåt är inställt på full P2P, från inköp till betalning och med fler inslag av robotics för vissa repetitiva moment.

Jan Skarner


Läs mer

Per-Arne Jonsson
Seniorkonsult, EFFSO AB

10.15-10.45 Spendanalys – Högaktuellt ämne som ger en direkt bild över företagets inköps- och leverantörsmönster

Många företag har kommit en bra bit i sitt nyttjande av sitt EFH-system och nästa steg innan man satsar på ett strategiskt inköpssystem är att börja göra spendanalyser. Det som skiljer spendanalysen från ett traditionellt ekonomiperspektiv är att den skär genom hela bolaget och visar inköps- och leverantörsmönster oavsett bolag, kostnadsställe, lokalisering och land. Detta leder till att möjligheter, som tidigare varit dolda, uppdagas. I denna seminariepunkt tittar vi närmare på spendanalys och vilka möjligheter det kan ge ditt företag.

Läs mer

10.45-11.10 Kaffe

Läs mer

Thomas Holmström
Domänansvarig inom Digital services på Marginalen bank

11.10-11.40 Kundcase: Digitala medarbetare, teknisk integration, riskreducering och regel efterlevnad.

Marginalen Bank har verkat som Bank sedan 2010 och skapar tid och möjligheter för människor och företag att utvecklas genom att vi förenklar deras vardag. Som online bank verkar vi i en teknisk kontext definierad av höga krav och snabba förändringar. Vi behöver möta kunders önskemål om tjänster och produkter lika väl som regelverkens krav på säkerhet och integration.

2018 tog Marginalen nya steg inom teknologin genom att introducera Robot process automation, RPA. Målet är att digitala medarbetare skall kunna arbeta med repetitiva standardiserade processer med strukturerad data helt automatiserat. Fördelarna är många, handläggare slipper monotona och tidskrävande arbetsuppgifter, system kan integreras utan dyra moduler, risken för fel reduceras och Banken behåller sin regelefterlevnad. Det finns även utmaningar med den nya tekniken, utvecklingstiden är kort, men slutresultatet blir aldrig bättre än det förarbetet lägger grunden för. Hur ändrar man arbetsformer och vad behövs för att möta agila arbetsmetoder och ny teknik?

Automatiserade processer har funnits länge men att göra det i en plattform är det nya. Att utveckla och underhålla processer i en och samma plattform istället för i utspridda macron, batchjobb och AT kommandon i operativsystem gör att system förvaltningen kan hållas ihop, förenklas och göras mer kostnadseffektiv.

Thomas Holmström

Thomas Holmström Domänansvarig inom Digital services på Marginalen bank, har arbetat på banken sedan 2017 och har lång erfarenhet inom Print, skanning, arkivering och efaktura. 2018 påbörjade Marginalen bank resan inom RPA och arbetet fortsätter att accelerera.

Läs mer

Hannes Dernehl
Entrepreneur. Founder at Tendium

11.40-12.10 Artificiell intelligens förändrar allt inom inköp och ekonomifunktionen! Eller?

Självkörande bilar och intelligenta robotar. Nyss var det science fiction-fantasier, nu förändras vår vardag och våra förväntningar på tekniken. Nya frågor föds, kan maskinerna bli medvetna om sig själva, kan de tänka? Kan de på  sikt bli en fara för oss?

AI är inget nytt fenomen inom inköp och redovisning då smarta program har ersatt delar av det manuella redovisningsarbetet. Den här trenden kommer fortsätta. Även om AI har enorm potential så är vi långt ifrån en verklighet där datorerna tar över, speciellt när det kommer till kritiskt, kreativt och analytiskt tänkande. Istället kommer arbetsuppgifterna för framtidens inköp och ekonomifunktioner vara annorlunda. I denna seminariepunkt tittar vi närmare på AIs möjligheter.

Läs mer

Brealoutpass: 12.20-15.20 Agenda, se nedan

Seminariedeltagarna har mellan 12.15-15.15 möjlighet att gå på ett antal parallella presentationspass, allt utifrån eget intresseområde. Efter de parallella presentationspassen fortsätter konferensen i den stora konferenssalen.

Läs mer

Breakoutpass 1A, Sal: Team- Hossein Mohaddes , OptoSweden

12.20-12.50 EFH som molntjänst eller On-premise? – Hur skall man tänka?

Framtidens lösningar för elektronisk fakturahantering är byggda för molnet. Med en mängd styrkor och fördelar. Samtidigt kan det finnas frågor att räta ut innan man tar beslutet att hantera verksamhetens fakturor i molnet. Vågar vi hantera våra fakturor i molnet? Är det svårt att komma igång? Är det krångligt? Vilka fördelar finns med molnet? Hur gör vi när våra behov ändras? Är det kostnadseffektivt? Är det säkert? 

Breakoutpass 1A, Sal: Team- Hossein Mohaddes , OptoSweden


Läs mer

Breakoutpass 1B, Sal: Congressen A- Ludvig Linnarsson, Medius

12.20-12.50 Hur skräddarsydda rapporter kan hjälpa just dig

Inom en organisation finns många olika roller som alla ständigt strävar mot att effektivisera och förbättra just sina processer. Under detta seminarium berättar vi hur man med hjälp av MediusFlow kan presentera relevant information för just din roll inom organisationen, oavsett vilken roll i kedjan du har. Vi tittar närmare på hur rätt informationen kan användas för att till exempel i realtid följa sitt cashflow, effektivisera sin fakturahanteringsprocess eller utvärdera prisavvikelser, allt på ett och samma ställe.

Läs mer

Breakoutpass 1C, Sal: Congressen B- Troels Hansen
VD Logiq Sweden AB

12.20-12.50 Därför kommer ekonomichefen älska Peppol!

Efter 7 år med Peppol i Norge är över 140 000 norska företag registrerade som fakturamottagare. Vi förklarar varför samma utveckling bara kommer att ta två år i Sverige och varför det är goda nyheter för alla som längtar efter en effektivare fakturahantering.

Läs mer

12.50-13.40 Lunch

Läs mer

Breakoutpass 2A, Sal: Team- Rickard Holgersson
Sales Engineer, Kofax

13.40-14.10 ReadSoft Invoices, Readsoft Online och Fakturaportalen

Kofax ger en uppdatering kring ReadSoft Invoices, Readsoft Online och Fakturaportalen, de senaste versionerna och trender när det gäller våra molnlösningar. Vad är egentligen skillnaden!

Läs mer

Breakoutpass 2B, Sal: Congressen A- Anna Leo & Linnea Träff, Medius Ascendo

13.40-14.10 Automatisera mera!

Hur låter det att med hjälp av små, enkla förändringar spara både tid och säkerställa rätt betalningar? Med Ascendo Invoice kan du på ett effektivt sätt skapa en hög automatiseringsgrad på dina fakturor. Med hjälp av funktioner som koppla mot abonnemang, koppla mot leverantörsavtal och få konteringsförslag i vår Processanalys är detta möjligt! Förutom detta kommer vi även visa vår nya Kvitto- och utläggsmodul, som i en ofta tidskrävande process, kan underlätta och hjälpa dig avsevärt!

Läs mer

Breakoutpass 2C, Sal: Congressen B- Therese Nicander
Business Development Manager, Accountor Finago

13.40-14.10 Kundcase: Skicka alla dina fakturor elektroniskt från dag 1. Men hur enkelt är det och vad skall man tänka på?

Idag går samhället mer och mer åt att skicka e-fakturor. Det sparar både tid, pengar och miljö. Att utfärda pappersfakturor är en intensiv, manuell process med höga kostnader och låg effektivitet. Misstag och förseningar är vanligt vilket orsakar flaskhalsar och försenade betalningar.  Accountor Finago ville ge sig själv och sina kunder möjligheten att skicka och ta emot e-fakturor direkt till affärssystemet. Man tittade på olika lösningar och i denna seminariepunkt får vi veta mera om den lösning som implementerades och vilka utmaningar och möjligheter som dykt upp under resan

Läs mer

Breakoutpass 3A, Sal: Team Johan Söderberg
Channel Account Manager, Kofax

14.15-14.45 Kofax Intelligent Automation

Kofax ger en övergripande presentation om vad Kofax Intelligent Automation egentligen är och hur man som organisation kan dra nytta av plattformens 5 olika delar. Detta innefattar Datafångst (Cognitive Capture), Robotics (RPA), Process styrning (Process orchestration), Mobila funktioner och kund kommunikation (Mobility & Engagement) och hur vi med vårt analysverktyg hjälper att hålla kontroll på flöden och ge finansiella underlag (Analytics)

Läs mer

Breakoutpass 3B, Sal: Congressen A- Maria Hult & Joachim Andersson, Palette

14.15-14.45 Så knyter du ihop hela processen - från inköp till betalning

Många företag strävar efter att få ihop hela processen från inköp till betalning men utmaningarna är många. Långt ifrån alla företag lyckas. Under seminariet kommer vi att ge vår bild av hur framgångsrika företag gått tillväga men också resonera om hur och varför vissa satsningar aldrig kommer i mål.

 • Vilka är utmaningarna i att införa ett nytt inköpsbeteende som möjliggör sänkta kostnader och bättre kontroll?
 • Minimering av fakturahanteringen genom attest av inköp och avtal, hur går det till?
 • Tidsvinster och besparingar, hur kan du räkna på det och var/hur ska man starta?

  Vi varvar teori med praktik och delar våra erfarenheter runt införande och automatisering av hela processen - från inköp till betalning.

  Du kommer att få lyssna till Maria Hult, Head of Sales & Market Support och Joachim Andersson, Enterprise Sales på Palette Software AB

  Läs mer

  Breakoutpass 3C, Sal: Congressen B- Hans Axelsson & Martin Gabrielsson, Exsitec

  14.15-14.45 Fakturaframtiden! – eller snarare framtiden för all leverantörsreskontra

  Moderna system hjälper oss till en enklare och effektivare vardag inom verksamheternas mest kritiska processer. Inom elektronisk fakturahantering har systemen kommit långt. Det finns idag många komplexa och smarta funktioner som hjälper oss att öka kontrollen och automationen, som inte bara passar i vanliga inköpsflöden utan även i inköpsprocesser utanför kärnverksamheten och affärssystemet. 

  Lyssna till den senaste trenden inom elektronisk fakturahantering som gör att ni kan effektivisera och automatisera ännu fler av era manuella arbetssteg i vardagen – bortom de ordinarie inköpen. Förutom detta fördjupar vi oss i hur du enkelt kan öka dina inköps- och fakturainsikter och ta faktabaserade beslut utifrån er verksamhetsdata. 

  Vi delar kundexempel där standardprodukter nyttjas utanför den box de från början är byggda för och ger er nya insikter inom framtiden för fakturahantering. Lyft blicken och upptäck nya möjligheter med elektronisk fakturahantering.

  Läs mer

  Breakoutpass 4A, Sal: Team- Hossein Mohaddes, OptoSweden

  14.50-15.20 Era möjligheter i Molnet

  Hur underlättar digitaliseringen din vardag i verksamheten? Kan Vi bidra till er digitala transformation utan att ni behöver ändra på något från er sida? Vad har företag för möjlighet idag och i framtiden? Hossein Mohaddes från OptoSweden har hjälpt många företag att automatisera sitt informationsflöde. Tänk att ha allt samlat på en plats. Hossein kommer att berätta hur mycket företag kan tjäna på att använda sig av CrossState med e-faktura och digitalt arkiv för att automatisera hela ditt dataflöde

  Läs mer

  Breakoutpass 4B, Sal: Congressen A- Marie-Louise Ankersjö & Joachim Andersson, Palette

  14.50-15.20 När är det dags att byta system?

  Vi träffar ofta företag som har använt sina fakturahanteringssystem i många år och är förhållandevis nöjda med det. Men var går brytpunkten för när fördelarna med ett nytt system överväger insatsen för att byta? Under seminariet belyser vi:

  Frågor du kan ställa dig för att ta reda på när det är dags att byta system

  • Hur du utvärderar nya system och förändring av processer
  • Val av system och leverantör för dagens och framtida behov
  • Fallgropar och framgångsfaktorer under utbytesprojektet

   Palette har framgångsrikt drivit fler än 1000 projekt och det senaste året har vi bl.a. genomfört ett par mycket omfattande och lyckade P2P-projekt.

   Läs mer

   Breakoutpass 4C, Sal: Congressen B- Richard Nilsson
   grundare och affärsutvecklare, Leasify

   14.50-15.20 Så här kan man få en bättre överblick och enklare hantering av företagets löpande avtal.

   Vanliga produkter att leasa är kaffemaskiner, kopiatorer, datorer och annan typ av kontorsutrustning. Ofta leasar man flera produkter till olika avdelningar på arbetsplatsen. Tid och rutiner för kontroll av avtalen för produkter och tjänster finns sällan. Ofta ser avtalstiden, räntan, priset, månadskostnaderna och restvärdet olika ut från avtal till avtal. Det gör det svårt för företag att skapa sig en enhetlig bild av vad de får ut av priset de betalar.¨

   I denna seminariepunkt får vi en inblick i hur man kan arbeta med

   • Avtalsanalys
   • Varningsfunktioner för bla. Förlängning och omförhandling
   • K3 & IFRS bokföringsrapporter
   • Upphandling av produkter, service och tjänster (ex. kopiatorer, kaffemaskiner, bilar, telefoni, finansiering m.m.)

    Läs mer

    15.20-15.45 Kaffe

    Läs mer

    Helen Bergsmark
    Systemförvaltare, Huddinge kommun

    15.45-16.15 Kundcase: Så här har Huddinge kommun utvecklat en effektivare inköpsprocess från beställning till betalning (P2P).

    Senaste årens erfarenheter har visat på hög effektivisering med en elektronisk inköpsprocess som i dagligt tal benämns e-handel. Genom att tillsätta resurser för utbildning, se över processer och börja presentera statistik gällande e-handel har användandet av e-handelssystemet ökat.

    Effekten blir att det är lättare för den anställde att hitta rätt produkt från rätt leverantör vid beställning av varor och tjänster. Ökat samarbete med leverantörer har också hjälpt till att styra om beställningar till e-handelssystemet. I denna seminariepunkt får vi lyssna till Helen Bergsmark från Huddinge kommun som berättar om vilka möjligheter och utmaningar de stått inför i sitt arbete att utveckla sin P2P-process.

    Helen Bergsmark

    Helen Bergsmark har en bakgrund från detaljhandeln och redovisningsbyrå. Sedan hösten 2014 är hon systemförvaltare på Huddinge kommuns redovisningssektion med fokus på e-handelssystemet och processer gällande inköp

    Läs mer

    Anders Ekström, IT-Projektledare, Teknikföretagen & Kristofer Kjell, IT-chef, Svenskt Näringsliv

    16.15-16.45 Kundcase: Nytt digitalt upphandlinsverktyg har hjälpt Svenskt Näringslivs och deras medlemsorganisationers att upphandla ett ramavtal för multifunktionsskrivare.

    Svenskt Näringsliv består av ett 50-tal bransch- och arbetsgivarförbund med huvudkontor i Stockholm och med regionkontor utspridda på 21 orter. Svenskt Näringsliv och ett flertal av medlemsorganisationerna samverkar inom flera områden, bland annat IT-drift och telefoni. Multifunktionsskrivare har tidigare varit varje organisations ansvar, men nyligen valde Svenskt Näringsliv att, via ett nytt digitalt upphandlingsverktyg från Leasify, upphandla ett ramavtal. Tanken var att få ett homogent och transparant beslutsunderlag samt ge ökade samordningsfördelar och besparingar på inköpspris och löpande kostnader. I seminariepunkten får vi veta mer om hur ett digitalt upphandlingsverktyg hjälpt Svenskt Näringsliv att få en effektivare upphandlingsprocess.

    Läs mer

    Kontakta oss

    Lars Frick
    lars.frick@inspectum.se

    Lars har arbetat med elektronisk fakturahantering (EFH) sedan 1998 på företag som Arrowhead och Basware. Sedan 2004 driver Lars företaget Inspectum som bland annat bevakar marknadsutvecklingen inom EFH och av e-faktura. 

    Patrik Fältman
    patrik.faltman@faltmans.com

    Patrik har 20 års erfarenhet av lösningar och projekt inom inköp, elektronisk fakturahantering och e-faktura. Patrik har arbetat både nationellt och internationellt med dessa frågor i ledande roller på företag som ReadSoft och Momentum.